top of page
Search

PUBLIC ENQUIRY PROCESS COMMENCED: IOPC Reference - 2022/173746

The Public Enquiry Process relating to APPLICATION SUBMITTED FOR A PUBLIC ENQUIRY ON MY JUDICIAL AND LAW ENFORCEMENT EXPERIENCE (knowledgeassessmentanddissemination.com) is confirmed from the communication that I received from the Independent Office for Police Conduct, as follows:


IOPC Reference - 2022/173746

Yahoo

/

Inbox

!enquiries <enquiries@policeconduct.gov.uk>

To:

'shantanupanigrahi@yahoo.com'

Wed, 7 Jun at 14:27


Good afternoon,

Thank you for contacting the Independent Office for Police Conduct (IOPC). We are in receipt of your email dated 28 May 2023.

The IOPC is completely independent of the police service and is responsible for making sure that the police complaints system in England and Wales works effectively and fairly.

I have noted the contents of your email, however it is unclear what you are asking us for?

Please would you clarify further how we can help you?

Kind regards,

Carol Weston (She/Her)

Customer Contact Advisor

Independent Office for Police Conduct (IOPC)

PO Box 473

Sale

M33 0BW

Tel: 0300 020 0096

Email: enquiries@policeconduct.gov.uk

Website: www.policeconduct.gov.uk

Twitter: @policeconduct

Find out how we handle your personal data.

The IOPC is proud to have achieved Customer Service Excellence accreditation

We welcome correspondence in Welsh. If you contact us in Welsh, we will respond in Welsh and this will not delay our reply.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Os cysylltwch â ni yn Gymraeg, fe gewch ymateb yn Gymraeg, heb arwain at oedi.

We welcome correspondence in Welsh. We will respond to you in Welsh and that this will not lead to delay.

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i chi yn Gymraeg ac na fydd hyn yn arwain at oedi.

This message and its content may contain confidential, privileged or copyright information. They are intended solely for the use of the intended recipient. If you received this message in error, you must not disclose, copy, distribute or take any action which relies on the contents. Instead, please inform the sender and then permanently delete it. Any views or opinions expressed in this communication are solely those of the author and do not necessarily represent the views of the IOPC. Only specified staff are authorised to make binding agreements on behalf of the IOPC by email. The IOPC accepts no responsibility for unauthorised agreements reached with other employees or agents. The IOPC cannot guarantee the security of this email or any attachments. While emails are regularly scanned, the IOPC cannot take any liability for any virus that may be transmitted with the internet. The IOPC communication systems are monitored to the extent permitted by law. Consequently, any email and or attachments may be read by monitoring staff.

Gall y neges hon gynnwys gwybodaeth gyfrinachol, freintiedig neu hawlfraint. Dim ond y derbynnydd arfaethedig ddylai eu defnyddio. Os ydych chi wedi derbyn y neges hon trwy gamgymeriad, peidiwch â dosbarthu, copïo neu gymryd unrhyw gamau sydd yn dibynnu ar y cynnwys. Yn lle, rhowch wybod i’r anfonwr ac wedyn dileu’r neges yn barhaol os gwellwch yn dda. Barn yr awdur yn unig yw’r safbwynt a barn a fynegir hyn ac nid o reidrwydd yn cynrychioli barn yr IOPC. Dim ond staff penodol sydd ag awdurdod i wneud cytundebau rhwymol ar ran yr IOPC trwy e-bost. Nid yw’r IOPC yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gytundebau diawdurdod y daethpwyd iddynt gyda gweithwyr neu asiantau eraill. Ni all yr IOPC sicrhau diogelwch yr e-bost hwn nac unrhyw atodiadau. Er bod e-byst yn cael eu sganio’n rheolaidd, ni all yr IOPC gymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw firws y gellir ei drosglwyddo gyda’r rhyngrwyd. Mae systemau cyfathrebu IOPC yn cael eu monitro i’r graddau a ganiateir gan y gyfraith. O ganlyniad, gall unrhyw e-bost a neu atodiadau gael ei ddarllen gan staff monitro.

23 views0 comments

Recent Posts

See All

FURTHER HARASSMENT CLAIM E35YM660

FURTHER HARASSMENT CLAIM E35YM660 Yahoo/Inbox Shantanu Panigrahi From:shantanupanigrahi@yahoo.com To:Central London DJSKEL Thu, 20 Jun at 15:08 To Circuit Judge Central London County Court Your Honour

CLAIM E35YM660

CLAIM E35YM660 Yahoo/Sent Shantanu Panigrahi From:shantanupanigrahi@yahoo.com To:Central London DJSKEL Tue, 18 Jun at 15:30 To Circuit Judge Central London County Court Your Honour The investigations

IS THIS OF INTEREST?

IS THIS OF INTEREST? Yahoo/Sent Shantanu Panigrahi From:shantanupanigrahi@yahoo.com To:georgia.moss@legalvision.co.uk Tue, 18 Jun at 12:00 Dear Georgia I thought that you should be aware of this sinis

Comments


bottom of page